Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nyårsraketen

Tävling ~ Drop in
Puttävlingen ”Nyårsraketen” en spiktävling över 54 hål per tävlingsrond där scorekort
förs av markör under rond.

Direktpriser efter fullbordad rond från prisstege.
Kostnad per Tävlingsrond är 30 kr.

Datum

29 dec 2019
Expired!
Kategori