Arkiv Event

Vårmöte

Uddevalla Golfklubb Bången 310, 451 94 Uddevalla

  Vårmötet / Årsmöte 2024-02-28 Plats Uddevalla Golfklubb, Klubbhuset Tid klockan 18.00 Föredragningslista Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två̊ protokollsjusterare och […]