Arkiv Event

Vårmöte

Uddevalla Golfklubb Bången 310, 451 94 Uddevalla

  Vårmötet / Årsmöte 2024-02-28 Plats Uddevalla Golfklubb, Klubbhuset Tid klockan 18.00 Föredragningslista Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två̊ protokollsjusterare och rösträknare. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på̊ rätt sätt och i rätt tid. Fastställande av föredragningslista. Information från styrelsen om året. Föredragande och […]

Styrelsemöte

Uddevalla Golfklubb Bången 310, 451 94 Uddevalla