Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ENGAGERA DIG

För att nå vår målsättning att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln så välkomnar vi med glädje fler engagerade i klubbens verksamhet.

Det finns många olika sätt för dig att engagera dig i klubblivet, beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen.

Tävla

Vi planerar och genomför många tävlingar varje år, både singel och lagtävlingar. För att klara av det behöver vi engagerade medlemmar i tävlingskommittén. Du som är intresserad av tävlingar och vill hjälpa till med till exempel planering av säsongens tävlingsschema, förberedelse och genomförande av tävlingar eller finnas på plats i samband med tävlingar för hantering av lottning, scorekort, resultatregistring och annat., engagera dig gärna i tävlingskommittén. Vi ser dig som ett värdefullt tillskott.

Gemenskap

Våra kommittéer Dam, Herr, Veteran fungerar bra och fler och fler deltar i alla aktiviteter. Kommittéerna är kraftfulla men men har alltid utrymme för ännu mer kraft. Förutom att planera för årets aktiviteter och ordna med uppskattade fester och resor består kommittéarbetet av att finnas på plats på golfträffar och tourer för lottning i bollar mm.

Ungdom

Juniorerna är viktiga för föreningen och det är kul att vi har härliga juniorer i klubben. Här finns mycket att engagera sig i och många ideér som kan utvecklas. Det kan vara träning för de juniorer som redan spelar golf, golfkul för de som vill prova på eller genomförande av en familjedag med roliga aktiviteter som puttävlingar och tipspromenad. Var gärna med och stöd våra juniorer du också.

Fadder

Vi vill ge den allra bästa starten för alla nybörjare och nya medlemmar i klubben. I klubben finns en fadderverksamhet som underlättar inträdet in i klubben och golflivet. Vill du ställa upp som en hjälpande hand och bollplank, så tveka inte att höra av dig.

Tillgång

Uddevalla GK har byggt om samtliga 18 hål så att de ska vara tillgängliga för personer som kräver transporthjälp – golfbil, golfmoped – för att kunna ta sig fram över hela spelplanen. Det övergripande målet vi har nu är att ytterligare utveckla vår golfanläggning som ger förutsättningar för alla oavsett ålder, funktionsnedsättning, kulturell bakgrund eller andra hinder att kunna pröva på golfens utmaningar. Fler medhjälpare i alla ådrar välkomnas med glädje.

Nätverk

Marknadskommittén arbetar med att göra golfen tillgänglig för fler människor och få fler företag och andra verksamheter att bli en del av Uddevalla Golfklubb genom sponsring, företagsmedlemskap, arrangör för tävlingar och annat. Marknad arbetat också med att få till samarbete med turistföretag och hotell, med att få fler företag som medlemmar och hitta samarbeten med andra organisationer och föreningar. Här finns mycket spännande att engagera sig i och utveckla..

Miljö

Gröna Gruppen är ett gott gäng som träffas varje vecka för att arbeta med banan och dess omgivningar. De kompletterar på ett utmärkt sätt banarbetarnas arbete genom att utföra diverse arbeten på golfbanan som t.ex. trimning av diken, dräneringsjobb, bunkerarbeten och annat smått och gott. Man tar sig naturligtvis också tid att umgås över en gemensam frukost i klubbens restaurang.  

Underhåll

Våra byggnader och klubbhusområdet behöver underhållas och utvecklas. Likaså är vår önskan att hålla klubbhusområdet attraktivt och att bli ännu attraktivare. Fastighetskommittén planerar och jobben utförs till stor del på våra engagemangsdagar. Hantverkskunnande av alla kategorier eller bara ren arbetsglädje kan vara en värdefull resurs för klubben här.

Bana

Vår fina bana som är vår viktigaste ägodel och den vi alla vill ha i toppskick. Även om den är fin nu finns det saker att utveckla och förbättra. Bankommittén arbetar ständigt med med nya projekt och idéer. De håller sig uppdaterade på det som händer i greenkeeper-världen och har koll på nya innovationer. Att engagera sig i Bankommittén ger spelglädje till oss alla.

Axplock

Ovanstående är ett axplock, det finns mer att engagera sig i. Du är alltid välkommen att komma med idéer och tankar eller bara en enkel hjälpande hand.

Väl mött på klubben!