Tillgänglig Golf

Tillgänglighetskommittén

Uddevalla GK har som enda bana i Sverige och kanske i Europa byggt om samtliga 18 hål så att de ska vara tillgängliga för personer som kräver transporthjälp – golfbil, golfmoped – för att kunna ta sig fram över hela spelfältet. Specialfordon kan t.o.m. ta sig upp på greenen. Medel till denna omfattande ombyggnad av banan kom framför allt från Allmänna Arvsfonden.

Vårt övergripande mål är att fortsätta utveckla vår golfanläggning så att det blir enklare för alla oavsett ålder, funktionsnedsättning och kulturell bakgrund att kunna njuta av golfens utmaningar.

I vårt arbete har vi nära samarbete med Bankommittén, Gröna gruppen och Veterankommittén.

Kontakt

Lars Fredén

Lena Blomsterberg

Bodil Dahlqvist

Curt Ekbladh

Gunnar Fredlund

Bertil Svanberg

Tillgänglighetsanpassning av golfbanan

Det ska vara så enkelt som möjligt att förflytta sig på golfbanan. Åtgärder kan vara broar över sidovattenhinder och asfaltering av backar. Vi har engagerat oss för att införa orange tee på banan.

Golfbilar

Uddevalla GK ska ha bland de lägsta avgifterna för hyra av bil och vi vill i synnerhet stödja medlemmar och gäster med transporttillstånd.

Stödja verksamhet för seniora golfare

Aktiviteter som utflykter, resor och speciellt inriktad träning. Vi söker och har erhållit medel för olika aktiviteter som har som syfte att främja äldres hälsa.

Stödja paragolf-verksamhet

Vi anordnar paragolftävlingar tillsammans med Lyckorna GK samt har ”pröva på” verksamhet för särskolan och andra verksamheter. Uddevalla GK är medlemmar i Uddevalla Open Parasport.

Berömda

CITAT


Putting är som visdom – dels en naturlig gåva och dels din samlade erfarenhet.

Arnold Palmer

Har vunnit sju majors och starkt bidragit till golfens popularitet.