Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Tillgänglighet

Tillgänglighetskommittén

Uddevalla GK har som enda bana i Sverige och kanske i Europa byggt om samtliga 18 hål så att de ska vara tillgängliga för personer som kräver transporthjälp – golfbil, golfmoped – för att kunna ta sig fram över hela spelfältet. Specialfordon kan t.o.m. ta sig upp på greenen. Medel till denna omfattande ombyggnad av banan kom framför allt från Allmänna Arvsfonden.

Vårt övergripande mål är att fortsätta utveckla vår golfanläggning så att det blir enklare för alla oavsett ålder, funktionsnedsättning och kulturell bakgrund att kunna njuta av golfens utmaningar.

I vårt arbete har vi nära samarbete med Bankommittén, Gröna gruppen och Veterankommittén.

Tillgänglighetsanpassning av golfbanan

Det ska vara så enkelt som möjligt att förflytta sig på golfbanan. Åtgärder kan vara broar över sidovattenhinder och asfaltering av backar. Vi har engagerat oss för att införa orange tee på banan.

Golfbilar

Uddevalla GK ska ha de lägsta avgifterna för hyra av bil och vi vill i synnerhet stödja de med transporttillstånd. Idag kostar 18-håls hyra för medlemmar 100 kr med ett tak på 1500 kr. Gäster betalar 150 kr och för de som saknar transporttillstånd kostar det 200 kr för medlemmar resp 350 kr för gäster.

Stödja verksamhet för seniora golfare

Aktiviteter som utflykter, resor och speciellt inriktad träning. Vi söker och har erhållit medel för olika aktiviteter som har som syfte att främja äldres hälsa.

Stödja paragolf-verksamhet

Vi anordnar paragolftävlingar tillsammans med Lyckorna GK samt har ”pröva på” verksamhet för särskolan och andra verksamheter. Uddevalla GK är medlemmar i Uddevalla Open Parasport.
Vill du engagera dig i några av våra aktiviteter kontakta gärna någon i vår grupp;
  • Lars Fredén, ordf. 076 1188402
  • Lena Blomsterberg 073 0523426
  • Bodil Dahlqvist 070 9586954
  • Curt Ekbladh 070 625 49 98
  • Gunnar Fredlund 070 6379064
  • Bertil Svanberg 070 586 68 65