Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

lokala Regler

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Lokala regler och tillfälliga lokala regler är anslagna på anslagstavlan och
lusthuset före 1:a Tee och gäller för allt spel på banan.

Plikt för brott mot lokal regel

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Banmarkeringar

Pliktområden (Regel 17)

Pliktområden är markerade med pinnar eller plattor.
Alla omarkerade diken och dammar är röda pliktområden.

Onormala banförhållande (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller vit eller blå spraylinje är mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1.f.
  3. Öppna dräneringssträngar är mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Om skarvar i skuren grästorv eller hål gjort av djur enbart inverkar på spelarens stans gäller inte regel 16.1

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Alla avståndsmarkeringar.